Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” diễn ra từ ngày 4/6 đến 10/6, tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8. Điểm nhấn của tuần lễ trái cây Quận 8 năm nay là quy tụ các tỉnh, thành cùng tham gia gian nhà chung trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” diễn ra từ ngày 4/6 đến 10/6, tại tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8. Điểm nhấn của tuần lễ trái cây Quận 8 năm nay là quy tụ các tỉnh, thành cùng tham gia gian nhà chung trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

mark

Go And Go Travel

“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin

Từ khoá:
Social Network: