Go And Go Travel
icon

“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin

Home / Tours và các hoạt động

“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin

Khung cảnh trái ngược của lễ hội té nước Thái Lan 2019 vs 2020: năm ngoái hoành tráng, nhộn nhịp bao nhiêu thì năm nay trầm lắng, vắng vẻ bấy nhiêu