Tours và các hoạt động

Năm 2020, lễ hội té nước Songkran của Thái Lan đã bị huỷ bỏ để đảm bảo việc giãn cách xã hội, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 ở xứ Chùa Vàng.

16:18, 16/04/2020