Covid 19

Văn phòng Y tế Quốc gia chưa phát hiện ca nhiễm mới nào từ 4/4. 11 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và không trường hợp nào tử vong.

14:24, 23/04/2020
Cô đơn trong vườn thú
10:38, 23/04/2020