Corona

Các bãi biển vốn kín khách du lịch trước kia đang chứng kiến sự quay lại của những nhóm lớn rùa quý hiếm.

10:15, 23/04/2020