Thuỵ Điển

Ladonia khẳng định có 15.000 công dân, song tất cả đều sống du mục. Và khi có chiến tranh nổ ra, trách nhiệm thuộc về lực lượng liên minh Internet.

11:10, 14/05/2020