Suối Mơ

Hai hàng sưa trải dài 5 km nở hoa vàng rực trên đường du lịch Bà Nà – Suối Mơ, một trong những con đường đẹp nhất Đà Nẵng.

15:01, 22/04/2020