Rượu Bàu Đá

Làng nghề rượu Bàu Đá, nón Phú Gia, bánh tráng Trường Cửu và làng dệt chiếu Hoài Châu Bắc... là những làng nghề nổi tiếng ở Bình Định.

17:05, 08/06/2020