Rừng tràm Trà Sư

Sản vật đồng bằng, thảm thực vật tràm, bèo, hoa sen, bông súng... thi nhau sinh sôi, làm giàu thêm kho tài sản vô giá của rừng tràm Trà Sư.

14:19, 06/05/2020