Phong Nha Kẻ Bàng

Báo Mỹ Insider vừa lựa chọn 20 điểm đến phá vỡ những kỷ lục của thế giới tự nhiên, trong đó có Sơn Đoòng - Việt Nam là hang động lớn nhất.

10:34, 08/06/2020