Nấm Tùng Nhung

6 loại rau củ này dường như sinh ra chỉ dành cho giới siêu giàu, cái tên cuối cùng có giá tới… 7,4 tỷ đồng. Chúng đắt đỏ như vậy cũng đều có lý do cả đấy.

11:04, 21/05/2020