Kinh nghiệm du lịch

Sau rất nhiều năm bị bỏ hoang, tới đây, rất có thể công viên nước Hồ Thuỷ Tiên ở Huế sẽ được mở cửa trở lại để phục vụ cộng đồng.

15:43, 18/05/2020