Hoia Baciu

"Chúng ta đang ở bãi đất trống, một vòng tròn bí ẩn giữa rừng, nơi không có cây cối gì mọc lên", Alex Surducan - hướng dẫn viên địa phương.

14:49, 18/05/2020