Ghềnh đá đĩa Phú Yên

Vốn là một đứa thích xê dịch, ngay lập tức tôi tìm các thông tin liên quan tới Phú Yên và ấp ủ cho mình kế hoạch trinh phục mảnh đất hứa này vào một ngày không xa.

16:59, 06/08/2019