Covid 19

Covid-19 đang bùng phát khắp thế giới, việc ôm cây được tin sẽ ít lây lan nCoV hơn là ôm hôn người.

16:06, 21/04/2020