Go And Go Travel
icon

“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin

Home / Bạc Liêu

“Một khi bị nhiễm niềm đam mê du lịch, chẳng có phương thuốc nào có thể hóa giải, và tôi biết rằng tôi sẽ hạnh phúc khi có căn bệnh này cho đến hết cuộc đời.” – Michael Palin

Đẹp mặn mà cánh đồng muối trắng Đông Hải, Bạc Liêu ngày thu hoạch.
Đẹp ngỡ ngàng cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam
Cánh đồng muối đẹp như tranh