Vườn thú người

Thay vì xây sở thú thông thường để khách đến tham quan, WorldWild của Bill Bensley là nơi thú hoang ngắm nhìn ngược lại con người.

22:07, 07/05/2020