Thờ cúng tổ tiên

Để đảm bảo trang nghiêm, thành kính, đồng thời thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 thực hiện 3 phần lễ chính.

17:19, 02/04/2020