Tháng Ramadan

Ramadan 2020 được người đạo Hồi thực hiện khác với mọi năm, trong bối cảnh Covid-19 thay đổi gần như mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

11:08, 01/05/2020