Tên món ăn

Nếu chỉ xem những cái tên tiếng Anh này, có lẽ nhiều người Việt còn chẳng dịch được đó là món gì ở nước mình mất...

10:44, 08/05/2020