Tây Balo

Lệnh nới lỏng cách ly toàn xã hội có hiệu lực từ ngày 4/5 vừa qua như một tín hiệu đáng mừng đối với người dân ở Ý. Ai cũng nô nức rủ nhau ra đường sau chuỗi ngày dài nhốt mình ở nhà.

01:03, 06/05/2020