Sunset Sanato Beach Club

Hoàng hôn có lúc nào mà không lộng lẫy. Nhưng mình không ngờ Đảo Ngọc lại khoản đãi cho hai vị khách phương xa những cảnh hoàng hôn đẹp như mơ. Bạn sẽ không bao giờ phải suy nghĩ xem “Phú Quốc có gì đẹp?” tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hôn tuyệt vời.

10:55, 25/07/2019