Quảng Nam

Làng rau Trà Quế, cánh đồng sen Lai Nghi và cầu tre Cẩm Đồng hiện lên vẻ yên bình tựa như bức họa đồng quê.

15:18, 06/05/2020
Mùa hoa lục bình
17:10, 27/04/2020