Phú Thọ

Do ảnh hưởng của Covid-19, giỗ Tổ 2020 chỉ có vài chục lượt khách về dự, chủ yếu người địa phương.

10:10, 03/04/2020