Phở cuốn

Với tận 5 “người anh em" trong họ nhà phở này, món phở nào cũng có nét đặc trưng riêng vô cùng hấp dẫn và rất đáng để thử đó.

11:49, 01/05/2020