Phở chua

Một số hàng quán đã dựng lên những vách ngăn, tấm chắn bằng mica để phòng dịch Covid-19.

10:34, 01/05/2020