Nồi gang

Tuổi thơ của bạn có biết về cái nồi gang nấu bếp củi hay món cơm cháy đáy nồi này không?

11:14, 02/05/2020