Mì trường thọ

Theo tập tục truyền thống của người dân Trung Quốc, khi thưởng thức loại mì này thì tốt nhất bạn nên ăn cả sợi mà không làm đứt giữa chừng.

15:34, 21/04/2020