Malaysia

Đoàn 10 khách Malaysia, tất cả đều trên 60 tuổi, phượt Argentina bằng ôtô trong hai tháng, nhưng gặp bất trắc khi Covid-19 ập tới.

16:30, 20/04/2020