Lễ hội té nước Thái Lan

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến nhiều sự kiện lớn trên khắp thế giới bị "đóng băng" hoặc huỷ bỏ hoàn toàn.

14:30, 09/04/2020