Hawaii

Du khách nếu không tuân thủ quy định cách ly 14 ngày ở Hawaii sẽ được chính quyền "bao" vé máy bay để về nước.

13:45, 27/04/2020