Gà tiềm thuốc bắc

Với người Việt Nam thì món gà ác tiềm thuốc Bắc này lại vô cùng quen thuộc.

21:13, 07/05/2020