Covid 19

Covid-19 khiến các điểm tham quan trên thế giới trở nên vắng lặng, những "du khách" duy nhất ở đây là công nhân làm vệ sinh, khử trùng.

09:29, 22/04/2020