Con heo đất

Bây giờ trẻ em có nhiều đồ chơi hiện đại, ống tiết kiệm cũng nhiều hình dáng, chất liệu như gỗ, kim loại đẹp đẽ, có cả chiếc khóa nhỏ xinh xinh… nhưng ở nhiều gia đình con lợn đất vẫn còn thân thuộc.

16:48, 21/06/2019