Bình Dương

Nhiều điểm đến đông khách trở lại, chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, nhưng có nơi vẫn vắng hoàn toàn.

14:53, 04/05/2020