Con đường Lollipop

Đã hot được một thời gian, nhưng sau đợt dịch này con đường "lollipop" ở Vũng Tàu lại càng nổi hơn vì những lý do này.

22:50, 20/05/2020