Văn hóa

Các hoạt động giải trí, lễ hội bị hoãn vô thời hạn tại một số thành phố du lịch ở Thái Lan.

1 giờ trước