Mành trúc

Tồn tại hơn 1 thế kỷ, nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu của vùng “đất thép thành đồng”. Đến Củ Chi mà không ghé thăm “ngôi làng của những đôi tay khéo” thì chuyến đi gần như chưa trọn vẹn…

15:01, 12/06/2019
Select age range and travel type

Please choose your age range and travel type you want to go.

Đóng