Cây thông cô đơn

Bạn có từng nghe về cây cô đơn ở Đà Lạt? Bạn đã từng đi thuyền qua hồ đến cây cô đơn ấy rồi chứ? Thế nhưng còn có một con đường rừng khác dẫn đến đây. Tôi đã chọn hành trên đường rừng ấy để cảm nhận trọn vẹn cả thiên nhiên Đà Lạt vào trong tim.

17:12, 21/08/2019
Select age range and travel type

Please choose your age range and travel type you want to go.

Đóng